Skip to main content

Unity Training Workshops

The only Unity authorized in-person training

AEC Geliştirici Uygulamalı Eğitim Serisi

Bu eğitim serisi, Unity’nin benzersiz özelliklerini öğrenip mimarı yapıların geleceğine yön vermek ve yapı sektöründe birkaç adım öne geçmek isteyen Mimar, Mühendis ve Tasarım geliştirenler için tasarlanmıştır. Katılımcıların Autodesk Revit deneyimi olması tavsiye edilir, fakat Reflect ve Unity Pro ile deneyimleri olması şart değildir. Bu eğitim serisi, başarılı bir Unity geliştiricisi olmak için hem gerekli araçları hem de hayati temel kavramları tanıtacak. Bu serideki iş rolleri aşağıdaki unvanlara hazırlamanıza yardımcı olacak:

  ● Junior Unity Geliştiricisi
  ● Görselleştirme Uzmanı
  ● Malzeme & Aydınlatma Sanatçısı

Bu uygulamalı eğitim serisi, toplam süresi 32 saattir ve eğitim süresi boyunca aşağıdaki alt eğitimlerden oluşmaktadır:

  ● Eğitim 1: Unity Reflect & Unity Pro: Fotogerçekçi, Gerçek Zamanlı Görselleştirmeler Oluşturun (8 saat)
  ● Eğitim 2: 3D Etkileşimli Geliştirmeye Giriş (8 saat)
  ● Eğitim 3: HDRP Yüksek Kaliteli Aydınlatma (8 saat)
  ● Eğitim 4: AEC Geliştiricisi Capstone Uygulaması (8 saat)

Bu uygulamalı eğitim serisinin genel amacı, hevesli AEC geliştiricilerini Unity dünyasına
dahil etmek ve Unity oyun motorunun geleneksel geliştirme süreçlerini değiştirmek için
kullanılabilecek yöntemleri göstermek. Katılımcılar bu eğitim serisine hiçbir Unity ön
bilgisi olmadan katılabilirler ve eşşisz deneyimler yaratabilme yeteneklerinden emin bir
şekilde çıkarlar.

Katılımcılar

AEC geliştiricilerinin bu eğitim için Unity ön bilgisine ihtiyaçları yoktur.

Katılımcılar Revit kullanıcısı olmasalar bile bilgisayarlarında yüklü Revit’e ihtiyaç duyacaklar ve eğitim boyunca Revit’e aşina olacaklar. Revit’ten verileri içe aktarma, Unity Reflect & Unity Pro eğitiminde ayrıntılı olarak ele alınacak ve Capstone uygulamasındaki görevi
tamamlamak için gerekli olacaktır.

NOT: Katılımcılar, MyLiveBook üzerinden erişebilecekleri eğitim başına bir e-kitaba sahip olacaklar. E-kitap, katılımcıların belirli bir uygulamalı eğitim sırasında öğrendiklerini destekleyen bir dizi yardımcı öğreticidir. E-kitabın amacı, öğrenme deneyiminden sonra katılımcıların öğrendiklerini tazelemesi ve öğrendikleri iş akışlarını kendi projelerine uygulamalarına yardımcı olmak için referans rehber görevi görmektir.

Öğretim Formatları

Toplam öğretim süresi 32 saattir. Önerilen öğretim formatları şunları içerir:

Günde 8 Saat – 4 Gün

1. Gün

  1. Unity Reflect & Unity Pro:
  Fotogerçekçi, Gerçek Zamanlı
  Görselleştirmeler Oluşturun

   – Tüm Etkinlikler

2. Gün:

  2 . 3D Etkileşimli Geliştirmeye
  Giriş

   – Tüm Etkinlikler

3. Gün:

  3. HDRP Yüksek Kaliteli Aydınlatma

   -Tüm Etkinlikler

4. Gün:

  4. AEC Geliştiricisi Capstone

   -Tüm Etkinlikler

Günde 8 Saat – 4 Gün

1. ve 2. Gün:

  1. Unity Reflect & Unity Pro:
  Fotogerçekçi, Gerçek Zamanlı
  Görselleştirmeler Oluşturun –
  günde 4 etkinlik

3. ve 4. Gün:

  2. 3D Etkileşimli Geliştirmeye
  Giriş – günde 5 etkinlik

5. ve 6. Gün:

  3. HDRP Yüksek Kaliteli Aydınlatma
  Günde 4 etkinlik

7. ve 8. Gün:

  4. AEC Geliştiricisi Capstone
  – günde 3 etkinlik

Günde 8 Saat – 4 Gün

1. ve 4. Günler:

  1. Unity Reflect & Unity Pro:
  Fotogerçekçi, Gerçek Zamanlı
  Görselleştirmeler Oluşturun –
  günde 2 etkinlik

5. ve 8. Günler:

  2. 3D Etkileşimli Geliştirmeye
  Giriş –

  – 1. Gün – 1-4. Etkinlikler;

  – 2. Gün – 5. ve 6. Etkinlikler;

  – 3. Gün – 7. ve 8. Etkinlikler;

  – 4. Gün – 9. ve 10. Etkinlikler

9. ve 12. Günler:

  3. HDRP Yüksek Kaliteli Aydınlatma
  – günde 2 etkinlik

13. ve 16. Günler:

  4. AEC Geliştiricisi Capstone

  – 1. Gün: Etkinlik 1 ve Etkinlik 2

  – 2. Gün: Etkinlik 2 ve Etkinlik 3

  – 3. Gün: Etkinlik 4

  – 4. Gün: Etkinlik 4, 5 ve 6

Eğitimlere genel bakış

Uygulamalı Eğitim 1: Unity Reflect & Unity Pro: Fotogerçekçi, Gerçek Zamanlı Görselleştirmeler Oluşturun
İlk uygulamalı eğitim Unity ile Revit arasında çok önemli bir bağlantı sağlıyor ve katılımcılara Unity
Reflect’in gerçek zamanlı yapı bilgi modellemesi (BIM) özelliklerini tanıtıyor. Görselleştirme
yapmak için komponentlerin nasıl sürükleyip bırakılacağını öğrenirken AEC geliştiricileri Unity’nin
geliştirme süreçlerine entegre etmek için ne kadar değerli bir araç olduğunu anlayacaksınız.

Öğrenim hedefleri ve kazanımlar

  ● Reflect’in özelliklerini ve gerçek zamanlı 3D pipeline içinde nasıl kullanıldığını tanımlayın
  ● Reflect’in kilit özelliklerini ve yapı sektöründeki yaygın kullanımı desteklemek için nasıl
  kullanılabileceğini belirleyin
  ● Reflect’i yeni ve var olan projelerde kullanmak için yapılandırın
  ● Takım arkadaşlarınızla iş birliği yapmak için Reflect’i kullanın
  ● Reflect ile editöre getirilen verileri kullanarak Unity’de gerçekçi sahneler tasarlayın
  ●  Unity projesinde temel geliştirme uygulamalarını gösterin

Eğitim Müfredatı

 • Aktivite 1: Reflect ile Proje Kurulumu (30 dakika)
   ○ Projeyi hazırlayın ve Revit’i yapılandırın.
 • Aktivite 2: Unity Pro’ya İçerik Getirmek için Reflect’i Kullanma (45 dakika)
   ○ Reflect’i kullanarak Revit’ten Unity’ye içerik getirin ve gerçek zamanlı olarak güncellemek için Live Link’i kullanın
 • Aktivite 3 : Mesh Hazırlama ve Materyalleri Uygulama (1 saat)
  • ○ Malzemeleri yapılandırın ve uygulayın; Fiziksel Tabanlı Render (PBR) Oluşturmayı öğrenin
 • Aktivite 4: Bir Ortam Yaratmak (1 saat)
   ○ Ortam oluşturmak için araçlarla denemeler yapın
 • Aktivite 5: Aydınlatma ve İşlem Sonrası (1 saat)
   ○ Sahneyi gerçekçi bir şekilde aydınlatmak için çeşitli ışık türlerini kullanın
 • Aktivite 6: Kamera Kontrolü Ekleme ve Yayınlama (1 saat)
  • ○ Sahnelerine etkileşim katın; kullanıcı tarafından kontrol edilen bir kamera ekleyin; yayınlayın
 • Aktivite 7: Özet ve Anket (30 dakika)

Uygulamalı Eğitim 2: 3D Etkileşimli Geliştirmeye Giriş
Bu uygulamalı eğitimde katılımcılar, kendine özel benzersiz sahneler oluşturmaya, daha fazla
senaryo uygulamaya ve editördeki değerleri değiştirecek ve kullanıcı arayüzleri geliştirmeye
başlayacaklar.

Öğrenim hedefleri ve kazanımlar

  ● Editör düzenini ve temel özelliklerini keşfedin
  ● Özel bir malzeme oluşturun
  ● ”Prefab”lar ve Materyaller kullanarak gerçekçi bir sahne oluşturun
  ● Sahneye aydınlatma ekleyin ve özelleştirin
  ● Kullanıcı etkileşimi uygulayın
  ● Kullanıcı arayüzü bileşenlerini yapılandırın
  ● Özel görsel efektler için Rötuş yapın
  ● Bir derleme yayınlayın ve test edin

Eğitim Müfredatı

 • Aktivite 1: Proje Oluşturma (30 dakika)
   ○ Unity arayüzünde gezinirken ve temel özelliklerle çalışırken rahatlık kazanın.
 • Aktivite 2: Proje Kurulumu (30 dakika)
   ○ Basit Oyun Nesnelerini yapılandırın; ”Prefab”ları keşfedin.
 • Aktivite 3: Sahne Oluşturma (1 saat)
   ○ İçe aktarılan ”Prefab”ları kullanarak bir mutfak sahnesi oluşturun.
 • Aktivite 4: Aydınlatma (30 dakika)
   ○ Bir sahneyi temel küresel aydınlatma, HDRP Skybox, spot ışıklar, alan ışığı ve yansıma probu ile aydınlatın.
 • Aktivite 5: Kamerayı ve Kullanıcı Navigasyonunu Yapılandırma (45 dakika)
   ○ Kullanıcı navigasyonu için kamera ekleyin ve yapılandırın.
 • Aktivite 6: Bir Kullanıcı Arayüzü Oluşturma (1 saat 45 dakika)
   ○ Kullanıcı arayüzünün yapısını, düzenini ve diğer içeriklerle ilişkisini keşfedin.
 • Aktivite 7: Menü Arayüzü Oluşturma (1 saat)
   ○ Yapılandırıcı için bir menü arayüzünü tamamlayın.
 • Aktivite 8: İşlem sonrası ve efektler uygulama (30 dakika)
   ○ Görsel stillerini özelleştirmek için işlem sonrası efektleriyle denemeler yapın.
 • Aktivite 9: Projeyi Yayınlama (45 dakika)
   • ○ Çıktı türlerini birbirinden ayırt edin; WebGL yapısındaki çıktıyı bir tarayıcıda test edin.
 • Aktivite 10: Özet ve Anket (30 dakika)

Uygulamalı Eğitim 3: HDRP Yüksek Kaliteli Aydınlatma
Bu uygulamalı eğitimde katılımcılar, hem iç hem de dış görünümü olan küçük ve kontrollü bir
sahneyi aydınlatacaklar. Bu eğitim, tüm eğitimlerin içinde en keskin öğrenme eğrisine sahip
olandır, ancak her adımda alınan anlık sonuçlar, katılımcılara ilerlemeye devam etmeleri için
ilham vermektedir.

Öğrenim hedefleri ve kazanımlar

  ● HDRP için kritik ayarları tanımlayın ve yapılandırın
  ● HDRP’de yansıyan ışık için kritik ayarları belirleyin ve yapılandırın
  ● Sahneleri daha gerçekçi hale getirmek için bir sahnede Yansıma Probları kurun
  ● Dolaylı aydınlatmayı daha gerçekçi hale getirmek için bir sahnede Işık Probları kurun>
  ● Sahnenizde ek işlenmiş/rötuşlenmiş senaryoları nasıl kuracağınızı belirleyin
  ● İstenilen aydınlatma efektlerini oluşturmak için gereken aydınlatma türlerini ve özelliklerini tanımlayın
  ● Fiziksel Temelli Render (PBR) oluşturmanın malzeme özelliklerini ve aydınlatmayı nasıl etkilediğini öğrenin

Eğitim Müfredatı

 • Aktivite 1: HDRP’yi Yapılandırma: Temel Ayarlar (1 saat)
   ○ Sahneleri yapılandırın ve Hacim Geçersiz Kılma seçeneklerini ekleyin.
 • Aktivite 2: Yansıyan Işığı Ayarlama (30 dakika)
   ○ Global Illumination backend’ini ayarlayın
 • Aktivite 3: Yansıma Probları Ekleme (1 saat)
   ○ Yansıma Probları ekleyerek Sahneleri daha gerçekçi hale getirin.
 • Aktivite 4: Işık Probları Ekleme (1 saat)
   ○ Işık Probu Grupları ekleyerek dolaylı aydınlatmayı daha gerçekçi hale getirin.
 • Aktivite 5: Ek Rötuş Senaryoları (1 saat)
    ○ Ek rötuş geçersiz Kılma senaryoları ayarlayın; Renk Ayarlamaları ve diğer efektlerle deneme yapın.
 • Aktivite 6: HDRP Işık Türlerine Genel Bakış (2 saat)
   ○ Çeşitli aydınlatma türlerini kullanın ve özellikleri ayarlayın.
 • Aktivite 7: Fiziksel Temelli Rendering (PBR) Malzemeleri Aydınlatmayı Nasıl Etkiler?
  (30 dakika)

    ○ Fiziksel Temelli Rendering (PBR) Malzemelerinin aydınlatmayı nasıl etkilediğini keşfedin.
 • Aktivite 8: Özet ve Anket (30 dakika)

Uygulamalı Eğitim 4: Capstone
Katılımcılar artık kendi Unity projelerini oluşturmaya hazır haldedir. Son uygulamalı eğitimde katılımcılardan kendi görselleştirmelerini veya konfigüratörlerini oluşturmaları beklenecektir.

Öğrenim hedefleri ve kazanımlar

  ● Reflect’i yapılandırın ve Revit ile Unity arasında geçiş yapmak için kullanın
  ● Reflect kullanarak ”Asset”leri Revit’ten Unity’e aktarın
  ● Fotogerçekçi aydınlatma ve malzemelerle bir oda konfigüratörü oluşturun
  ● Kullanıcının oda nesnelerini ve malzemelerini özelleştirmesine olanak tanıyan bir kullanıcı arayüzü oluşturun
  ● Masaüstüne yayınlayın

Eğitim Müfredatı

 • Aktivite 0: Genel Bakış (15 dakika)
   ○ Bitirme formatını tanıtın, bir proje atayın, nihai proje gereksinimlerini belirtin
 • Aktivite 1: Beyin fırtınası ve tasarım (15-30 dakika)
   ○ Takımlar projelerini ve tasarımlarını planlar.
 • Aktivite 2: İlk Çalışma Periyodu (2-3 saat)
   • ○ Serbest çalışma süresi; eğitmen, soruları gözlemlemek ve cevaplamak için
   gruplar arasında gezinir.
 • Aktivite 3: Kontrol (10-20 dakika)
   ○ Tüm gruplar ilerlemelerini kontrol eder ve sorularını sorarlar.
 • Aktivite 4: İkinci Çalışma Periyodu (2-3 saat)
   ○ Serbest çalışma süresi; eğitmen, soruları gözlemlemek ve cevaplamak için gruplar arasında gezinir.
 • Aktivite 5: Sunumlar (20-30 dakika)
   ○ Gruplar sırayla çalışmalarını sunar ve deneyimleriyle ilgili soruları yanıtlar.
 • Aktivite 6: Bilgilendirme, Özet ve Anket (20 dakika)
Seviye : Başlangıç / Orta
Ön koşullar : Revit hakkında ön bilgi sahibi olmanız önerilir
Süre : 32 Saat (16 gün)
Eğitmen : Unity Sertifikalı Eğitmen
Gereksinimler: DirectX11’e eşdeğer bir GPU ve 4 GB RAM’e sahip en az bir i5 bilgisayar, standart 2 düğmeli fare, güç kaynağı (gerekli uluslararası adaptörler dahil) ve bilgisayarınıza kurulu Unity 2019.3.
Contact Us